Download Centrum : Nederland & BelgiĆ«

NIEUW! Bespaar €20,00 op Norton AntiVirus Plus en €40,00 op Norton 360 StandardNorton 360 Deluxe en Norton 360 Premium [X]
De NIEUWE Norton 360.
Internet security en antivirus. Alles in een.

INTRODUCTIEAANBIEDINGEN!Speciale aanbiedingen 
voor nieuwe Norton-producten 

 

Woordenlijst


 
Adware: (advertentieondersteunde software) is een wettig programma dat zichzelf niet kopieert, ontworpen om advertenties aan de eindgebruiker te tonen, vaak gebaseerd op het controleren van surfgewoonten.
 
Anti-antivirus virus: Anti-antivirus virussen infecteren specifieke anti-virussoftware, vallen deze aan, of schakelen deze uit.
 
Anti-virussoftware: Anti-virussoftware scant het geheugen en harde schijven van een computer op virussen. Als het een virus vindt, informeert het programma de gebruiker en kan het om het even welke bestanden, mappen, of schijven die aangetast zijn door de kwaadaardige code schoonmaken, verwijderen of in quarantaine plaatsen.
 
Armored virus: (gepantserd virus) Een armored virus probeert analisten ervan te weerhouden zijn code te onderzoeken. Het virus kan verschillende methoden gebruiken om het traceren, uit elkaar halen, of het omgekeerd construeren van zijn code te bemoeilijken.    
 
Background scanning: (scannen op de achtergrond) een eigenschap van sommige anti-virusprogramma's om automatisch bestanden en documenten te scannen wanneer deze gecreëerd, geopend, gesloten, of uitgevoerd worden.    
 
Backup: Een back-up is een duplicaat kopie van data voor archiveringsdoeleinden of voor bescherming tegen schade of verlies.
 
Blended Threat: (gecombineerde bedreiging) Combineert de kenmerken van virussen, wormen, Trojaanse Paarden, en kwaadaardige codes met server en Internet kwetsbaarheden voor het initiëren, verzenden, en verspreiden van een aanval.
 
Bot: Afgeleid van het woord "robot", een bot is een softwareprogramma dat herhaalde functies uitvoert, zoals het indexeren van informatie op het Internet.
 
Bot network: (bot netwerk) is een netwerk van gekaapte zombiecomputers die op afstand worden bestuurd door een hacker (inbreker). De hacker gebruikt het netwerk om spam te verzenden en om Denial of Service (niet in staat te functioneren) aanvallen te lanceren, en kan mogelijk het netwerk verhuren aan andere cyber criminelen. 
 
Bug: een onbedoelde fout in een programma die acties veroorzaakt die noch door de gebruiker, noch door de auteur van het programma bedoeld zijn.
 
Cache: Wanneer u een webpagina downloadt, wordt de data "gecached", wat betekent dat deze tijdelijk op uw computer wordt opgeslagen. De volgende keer dat u deze pagina wilt hebben, kan uw webbrowser deze uit het cachegeheugen halen in plaats van deze weer op te vragen bij de webserver, zodat de pagina sneller wordt geladen.
 
Cookie: tekstblokken die in een bestand op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Websites gebruiken cookies voor het identificeren van gebruikers die hun site opnieuw bezoeken.
           
Crimeware: kwaadaardige software zoals virussen, Trojaanse Paarden, spyware, misleidende scripts, en andere programma's die worden gebruikt voor criminele doeleinden op het Internet met inbegrip van identiteitdiefstal en fraude.
 
Cyber criminals: (cyber criminelen) hackers (inbrekers), crackers (krakers), en andere kwaadaardige gebruikers die het Internet gebruiken voor het plegen van misdaden zoals identiteitdiefstal, PC kaping, illegaal spammen, phishing (lokken) en pharming (omleiden), en andere soorten van fraude.
 
Defragmentation: (defragmentatie) Wanneer u hetzelfde bestand keer op keer gebruikt, schrijven, herschrijven, opslaan, en delen ervan verwijderen op dezelfde schijf, wordt het bestand gefragmenteerd. Dat betekent dat hoewel u dat niet weet, uw operating system alle gegevens van dat bestand als aparte pakketten van gegevens opslaat, en deze naar verschillende plaatsen op uw harde schijf distribueert. Defragmentatie verzamelt al deze delen weer in één gegevensstroom, waardoor uw systeem sneller wordt.
 
Denial of service (DoS): (niet in staat te functioneren) een aanval die specifiek is ontworpen om het normaal functioneren van een systeem te voorkomen en daarbij wettelijke toegang tot het systeem door gemachtigde gebruikers te voorkomen. Hackers kunnen Denial of Service aanvallen veroorzaken door het vernietigen of modificeren van data, of door het overbelasten van de servers van het systeem totdat de service aan gemachtigde gebruikers wordt vertraagd of verhinderd.
 
Domain Spoofing: het gebruik van andermans domeinnaam bij het verzenden van een bericht en maakt deel uit van het grotere spoofing (misleiden) probleem.
 
Encryption: (encryptie) het door elkaar roeren van data zodat het moeilijk wordt deze weer te herstellen en te interpreteren.
           
Firewall: voorkomt dat computers in een netwerk direct met een externe computer kunnen communiceren. Een firewall bestaat typisch uit een computer die optreedt als een barrière waar alle informatie die tussen de netwerken en de externe systemen verstuurd wordt doorheen moet.
 
FTP: acroniem voor 'File Transfer Protocol' (bestandsoverdrachtprotocol). Een methode die gebruikt wordt voor het versturen van bestanden tussen computers in een netwerk, zoals het Internet.
 
Hijacking: (kapen) een aanval waarbij een actieve, gevestigde sessie wordt onderschept en door de aanvaller wordt gebruikt.
           
Identity theft: (identiteit diefstal) gebeurt wanneer een aanvaller u imiteert of zich als u voordoet. Ze verkrijgen sleutelstukken van informatie zoals uw BSN nummer, geboortedatum, rijbewijsnummer of andere persoonlijke informatie.
 
Keylogger: kwaadaardige programma's die de toetsaanslagen die gebruikers op hun PC typen opslaan, inclusief instant berichten (chatten) en e-mailtekst, bezochte websites, wachtwoorden, credit card en rekeningnummers en andere privégegevens.
 
Malware: een algemene term die wordt gebruikt om kwaadaardige software zoals virussen, Trojaanse Paarden, spyware, en kwaadaardige actieve inhoud te beschrijven.           
 
Mutating virus: (muterend virus) een virus dat verandert, of muteert, als het door zijn gastbestanden heengaat, waardoor desinfectie moeilijker wordt.
 
Partition: (partitie) in computertermen is een partitie een gedefinieerd opslaggebied op een harde schijf. Bij de meeste operating systems, kan de gebruiker een harde schijf verdelen in meervoudige partities. In essentie, wordt de originele fysieke schijf meerdere kleinere logische schijven. Een veel voorkomend gebruik van partities is om gegevens op een meer efficiënte manier te organiseren.
 
Pharming: het misbruiken van de kwetsbaarheid in DNS serversoftware die een hacker toestaat om het verkeer van een legitieme website om te leiden naar een vervalste website. De misleidende website is ontworpen voor het stelen van persoonlijke informatie zoals gebruikersnamen, wachtwoorden, en rekeninginformatie.
           
Phishing: een vorm van criminele activiteit die gebruik maakt van sociale constructietechnieken door middel van e-mail-of instantberichten. Phishers proberen om frauduleus andermans persoonlijke informatie te verkrijgen, zoals wachtwoorden en credit card details, door zich in een ogenschijnlijk officiële elektronische communicatie als een eerlijk persoon of bedrijf voor te doen.           
 
Redirect: een actie die door sommige virussen wordt gebruikt om een opdracht naar een andere locatie te sturen. Vaak is deze andere locatie het adres van het virus en niet het originele bestand of de applicatie.
           
Registry: Het Windows register bewaart systeemconfiguratiedetails zodat Windows er uitziet en zich gedraagt zoals u dat wilt. Het register slaat gebruikersprofielinformatie op zoals bureaubladachtergrond, kleurenschema's, en desktopindelingen in een bestand genaamd  user.dat. En het slaat hardware- en softwarespecifieke details op, zoals apparaatbeheer en bestandsextensieassociaties, in een bestand genaamd system.dat.
 
Rootkit: een component die "stealth" gebruikt om een aanhoudende en niet te detecteren aanwezigheid op de machine te handhaven . Acties die door een rootkit worden uitgevoerd, zoals installatie en iedere vorm van code-uitvoering, worden uitgevoerd zonder toestemming of medeweten van de gebruiker.
 
Scanner: een virusdetectieprogramma dat virussen opspoort.
 
Sniffer: een softwareprogramma dat netwerkverkeer volgt. Hackers gebruiken sniffers om data die over een netwerk verstuurd worden te onderscheppen.            
 
SONAR: acroniem voor 'Symantec Online Network for Advanced Response'. SONAR is beveiligingssoftware van Symantec die het gedrag van programma's die op een computer draaien analyseert om te bepalen of deze al of niet kwaadaardig zijn. De meest gebruikelijke methode om dit te bereiken is door een programmacode te vergelijken met een database van bekende malware (signatuurgebaseerde methode).
 
Spam: ongevraagde of ongewenste bulk elektronische berichten. 
 
Spim: spam voor instant messaging (chatten).
 
SPIT: spam na internettelefonie
 
Spyware: en brede reeks van ongevraagde programma's die geïnfecteerde computers exploiteren voor commerciële winst.
 
ThreatCon: staat voor 'Threat Condition'. Een globaal beveiligingsalarmsysteem van Symantec. ThreatCon is een gratis interactief hulpmiddel dat gebruikers waarschuwt over de momentele staat van globale Internetbeveiliging, en voorziet hen van up-to-date informatie zodat zij zichzelf kunnen beschermen tegen een brede reeks van online bedreigingen.
 
Trojan horse: (Trojaans Paard) is een kwaadaardig programma dat zich voordoet als een goedaardig programma. . Het doet doelbewust iets wat de gebruiker niet verwacht. Trojans zijn geen virussen omdat zij zichzelf niet kopiëren, maar zij kunnen net zo destructief zijn.    
 
URL Spoofing: Een namaakwebsite die zich voordoet als een legitieme site.  URL spoofing is een poging zich te vermommen als of dichtbij nabootsen van het Webadres wat getoond wordt in de adresbalk van een webbrowser.
 
Virus: een computerprogrammabestand dat in staat is zich te hechten aan schijven of andere bestanden en zich herhaaldelijk kopieert, in het algemeen zonder medeweten of toestemming van de gebruiker.
 
Wardriving: De onbevoegde daad van het opzoeken en het in kaart brengen van draadloze toegangspunten (APs) die beschikbaar zijn voor vrije netwerktoegang, zoals die in een koffiehuis of op een luchthaven -- of een kantoor AP met een lekkend signaal. 
 
Warchalking: De onbevoegde daad van het fysiek markeren van de locaties van draadloze toegangspunten (APs) die beschikbaar zijn voor vrije netwerktoegang, zoals die in een koffiehuis of op een luchthaven -- of een kantoor AP met een lekkend signaal.  Het woord chalking is afgeleid van het informele markeringssysteem wat gebruikt wordt door zwervers om de plaatsen aan te wijzen waar iemand een maaltijd of een slaapplaats zou kunnen krijgen.
 
Worm: parasitaire computerprogramma's die zich kopiëren, maar anders dan virussen, andere computerprogrammabestanden niet infecteren. Wormen kunnen kopieën maken op dezelfde computer, of kunnen via een netwerk kopieën naar andere computers versturen.